top of page

LES UNITATS

Els diferents grups que conformen el cau, les unitats, es coordinen per a un bon funcionament de la entitatLa Unitat constitueix l’organització metodològica bàsica d’un Agrupament. És a dir, l’Agrupament està subdividit en quatre o cinc etapes depenent de l’edat dels infants. Existeixen quatre etapes educatives (Castors, Llops, Raiers i Pioners) i una etapa formativa (Clan).

La Unitat és aquell espai on l’infant es pot desenvolupar, compartir i aprendre amb el seu grup d’iguals, ja que hi trobba infants amb les mateixes edats i inquietuds semblants.

 

La Unitat és una eina bàsica que ens permet treballar la diversitat entre els infants, potenciar la participació, l’aprenentatge de treball en equip, la integració de persones amb diferències i necessitat específiques, treballar la coeducació, solidaritat, assumir responsabilitats, respectar els compromisos, saber prendre decisions individuals i en grup.

 

El treball i les activitats en grups ajuden a entendre i respectar la diversitat d’opinions, a elaborar una opinió pròpia i saber-la justificar, a la vegada que et dóna seguretat i fermesa.

Castors
Llops
Raiers
Pioners
Ròvers
Caps

TU TRIES EL TEU CAMÍ

CASTORS
LLOPS
RAIERS
PIONERS
RÒVERS
CAPS
GRUP DE PARES
bottom of page